Čištění spalinových cest, komínů

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Čištění by mělo být provedeno nejméně 2x ročně při sezóním provozu a 3x ročně při celoročním provozu.
POZOR: Kontrolu spalinové cesty může právědět jen oprávněná osoba!

Galerie

Ukázky montáží, stavebních prací, čištění a kontrol

Prohoření spalinové cesty

Při zanedbání čištění a kontroly spalinové cesty může dojít ke splanutí sazí a k jejímu prohoření.

Výstavba komínů

Ukázka nově realizovaného komínového tělesa / spalinové cesty.

Rekonstrukce komínů

Ukázka provedené opravy / rekonstrukce komínového tělesa.