Služby

Kominictví

kontroly, čištění, výstavba, opravy a rekonstrukce

Roční kontroly komínů

Provádíme roční kontroly komínů a spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016. Jsme oprávněnou osobou.

Frézování komínů

Frézování komínů se provádí převážně pro zvětšení průměru vnitřního komína nebo pokud se připojuje spotřebič o vyšším výkonu než stávající komín umožňuje.

Vložkování komínů

Vložkování komínů provádíme např. na základě špatného technického stavu komínového tělesa nebo pokud komín už neodpovídá přepisům. Dále při připojování nových spotřebičů jiného paliva, při zápachu spalin nebo pokud průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.

Opravy komínů

Provádíme opravy komínů po celé délce komínového tělesa. Dále provádíme demontáže, zdění, spárování např. lícových cihel atd.

Výstavby komínů

Provádím výstavbu systémových komínů, třívrstvých nerezových komínů. Tyto komíny jsou vhodné do novostaveb.

Obezdění krbové vložky

K dalším činnostem, které provádíme je obezdění krbové vložky. Zde je potřeba dbát především na požární bezpečnost a proto se musí při obezdění krbové vložky používat jen materiál, který je k tomu určený.

Připojování spotřebičů

Při připojování spotřebičů na spalinovou cestu je nutno respektovat podmínky ČSN 734201/2002.

Odborné poradenství

Nabízíme odborné poradenství v kominictví i ve stavebních činnostech.


Revize spalinové cesty

(1) Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Pasporty komínů

Pasportizace (zmapování komínů) je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. Platí to i pro komíny, které se nepoužívají a slouží jako pojistné komíny nebo jako víceúčelové šachty. V pasportu je uvedeno: označení průduchu, typ spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, déle napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Součástí je grafická a textová část pasportizace komínů, která obsahuje posouzení z hlediska připojeného uživatele, patra, čísla bytu, místnosti, spotřebiče, odvodu spalin a základního zhodnocení. Pasportizace se poprvé provede při kolaudaci komína a potom pravidelně při každé revizi komína nebo před připojením nového spotřebiče.

Kamerové prohlídky

Nově nabízíme prohlídky inspekční kamerou. Maximální možná délka zkoumaného objektu může být až 30 metrů. Kamerovovou prohlídku je vhodné provést při kontrole zvlášť vysokých komínů, popřípadě atypicky tvarovaných a nerovných komínových těles. Kameru lze využít i na prohlídku potrubí či kanalizací.

Galerie

Ukázky montáží, stavebních prací, čištění a kontrol

Prohoření spalinové cesty

Při zanedbání čištění a kontroly spalinové cesty může dojít ke splanutí sazí a k jejímu prohoření.

Výstavba komínů

Ukázka nově realizovaného komínového tělesa / spalinové cesty.

Rekosntrukce komínů

Ukázka provedené opravy / rekonstrukce komínového tělesa.